fbpx
მენიუ
5 რამ რაც უნდა იცოდეთ WMS-ის შერჩევისას

ნებისმიერ ზრდად კომპანიაში, რომელსაც აქვს საწყობი, ადრე თუ გვიან დგება საწყობის პროცესების ავტომატიზაციის საკითხი. ეს ბუნებრივია, რადგან გარკვეული ეტაპის შემდეგ, ადამიანური რესურსი ფიზიკურად ვერ აუვა იმ სამუშაოს მოცულობას, რომელსაც თანამედროვე საწყობი ითხოვს.  საწყობის ავტომატიზაციისთვის არსებობს სპეციალიზირებული პროგრამული გადაწყვეტილებები – საწყობის მართვის სისტემები (WMS). მსგავსი სისტემის დანერგვის გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, რეკომენდებულია გაიაროთ შემდეგი ნაბიჯები:

  • მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ პროექტის მთავარი მიზანი, ანუ რისი მიღწევა გსურთ WMS სისტემის დანერგვით;
  • გამოყოთ შესაბამისი რესურსები პროექტის განხორციელებისთვის, მათ შორის შიდა გუნდი;
  • სწორად შეარჩიოთ დრო – WMS-ის დანერგვა რეკომენდებულია საწყობის ნაკლებად/ზომიერად დატვირთულობის პერიოდში.
  • მოაწესრიგოთ საწყობის პროცესები, რადგან სისტემის დანერგვა დაულაგებელ პროცესებზე ვერ იქნება შედეგიანი;
  • შეარჩიოთ თქვენ პროცესებზე მორგებული WMS სისტემა

როგორ შეარჩიოთ თქვენთვის ოპტიმალური საწყობის მართვის სისტემა?

ბაზარზე შეიძლება არაერთი WMS სისტემა იყოს ხელმისაწვდომი. ამ ბლოგში გთავაზობთ რამდენიმე კრიტერიუმს, რომლებიც WMS სისტემის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ:

  1. ფუნქციონალი

ეს კრიტერიუმი WMS-ის შერჩევისას ყველაზე მნიშვნელოვანია. გარდა ისეთი საბაზისო ფუნქციონალისა, რომელიც ყველა საწყობს სჭირდება (პროდუქციის მიღება, აგროვება, გასვლა, განთავსება და ა.შ.), პროგრამა უნდა აკმაყოფილებდეს თქვენი კომპანიის სპეციფიკურ მოთხოვნებსაც. მაგალითად, თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომელთა ეფექტიანობის შეფასება, უნდა შეარჩიოთ ისეთი WMS სისტემა, რომლითაც შესაძლებელია პროგრამაში დავალებების განაწილება და მათი შესრულებების თვალის დევნება. ან, თუ თქვენი კომპანია აქირავებს სასაწყობე სივრცეს სხვა ბიზნესზე,  უნდა შეარჩიოთ ისეთი WMS რომლითაც ამ პროცესის ავტომატიზაციას შეძლებთ. გარდა ამისა, ზემოხსენებული სტანდარტული ოპერაციებიც შესაძლოა სხვადასხვანაირად იყოს გადაწყვეტილი სხვადასხვა WMS სისტემაში. შესაბამისად, უნდა შეარჩიოთ ის გადაწყვეტა, რომელიც კონკრეტულად თქვენი პროცესის პროგრამულად ასახვის შესაძლებლობას მოგცემთ.

  1. მოქნილობა

ეს შედარებით ფართო კრიტერიუმია და ბევრ ასპექტს მოიცავს.

პირველ რიგში, WMS-ის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ მისი მოქნილობა. შეიძლება კონკრეტული პროგრამული გადაწყვეტა დღეს, ან თუნდაც უახლოეს 1-2 წელიწადში დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, თუმცა რა ხდება მერე?  კომპანიის განვითარებასთან ერთად იზრდება მისი მოთხოვნები ფუნქციონალის მიმართაც. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ისეთი სისტემის შერჩევა, რომლის ფუნქციონალი იძლევა შესაძლებლობას, მოხდეს ახალი მოთხოვნების დაფარვა აწყობების შეცვლის და არა პროგრამირების გზით.

ყველა კომპანიაში ერთი და იგივე პროცესი შესაძლოა სხვადასხვაგვარად სრულდებოდეს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია WMS სისტემას ქონდეს ერთი და იმავე პროცესის სხვადასხვაგვარად აწყობის შესაძლებლობა, რათა მაქსიმალურად მოერგოს თქვენს კომპანიაში უკვე არსებულ პრაქტიკებს.

გარდა ამისა, WMS სისტემა მარტივად უნდა ინტეგრირდებოდეს უკვე არსებულ სააღრიცხვო თუ ERP სისტემასთან, ვინაიდან მომხმარებელი მაქსიმალურ სარგებელს იღებს მაშინ, როდესაც ეს ორი სისტემა ერთმანეთთან კავშირში მუშაობს.

  1. ანალიტიკა

დღევანდელ მსოფლიოში მონაცემები (Data) კომპანიებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია. მათი არგამოყენების ფუფუნება უკვე არავის აქვს. შესაბამისად, კარგ WMS სისტემას უნდა შეეძლოს საწყობთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და შემდეგ, მათზე დაფუძნებით ანალიტიკის და რელევანტური რეპორტების წარმოება.

WMS-ის ანალიტიკამ რეალურ დროში უნდა დაგანახოთ საწყობში არსებული სრული სურათი, რის საფუძველზეც შეძლებთ, მიიღოთ კონკრეტული ბიზნეს გადაწყვეტილებები.

  1. გამოყენების სიმარტივე

WMS სისტემა არის საკმაოდ კომპლექსური და მძლავრი პროგრამა. ამ მასშტაბის პროგრამების გამოყენება, ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის, შესაძლოა სირთულეს წარმოადგენდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სისტემა, რომელსაც თქვენ შეარჩევთ, იყოს ინტუიტიური ინტერფეისით და მარტივად გამოსაყენებელი საწყობის თანამშრომლებისთვის. გარდა იმისა, რომ ამით შემცირდება თანამშრომლების მიერ საწყის ეტაპზე პროგრამის ათვისების დრო, ასევე, გაიზრდება ზოგადად მუშაობის სისწრაფე და მაქსიმალურად შემცირდება შეცდომების ალბათობა.

  1. გამოცდილება

WMS-ის შერჩევისას უნდა გამოიკვლიოთ ამ სისტემის გამოყენების გამოცდილება სხვა კომპანიებში. თუ სისტემა ცნობილია საერთაშორისო ბაზარზე და მას არაერთი კომპანია წარმატებით იყენებს, ეს შესაძლოა იყოს მანიშნებელი, რომ სისტემა იმსახურებს ნდობას და მისი გამოყენებით თქვენც შეგეძლებათ, მიიღოთ სარგებელი.

გარდა თავად პროგრამისა, მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ მისი პროვაიდერის რეპუტაცია და გამოცდილება როგორც კონკრეტულად WMS გადაწყვეტებთან, ისე ზოგადად თქვენს სფეროშიც.

ცხადია ეს არ არის იმ კრიტერიუმების სრული ჩამონათვალი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ WMS-ის შერჩევისას. ყველა ბიზნესი ინდივიდუალურია და შესაბამისად, კონკრეტული კრიტერიუმები შეიძლება სხვადასხვა კომპანიისთვის სხვადასხვა მნიშვნელობას ატარებდეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენი გამოცდილებით, ეს 5 კრიტერიუმი თითქმის ყველა კომპანიისთვის გადამწყვეტია WMS სისტემის შერჩევისას.

გაიგეთ მეტი WMS-ის შესახებ
დაგვიტოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და ჩვენი გუნდი აუცილებლად დაგიკავშირდებათ
დაგვიტოვეთ საკონტაქტო
გამოიწერეთ BDO Digital-ის ბლოგი
ნახე მსგავსი სტატიები
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობა სამედიცინო სექტორში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობა სამედიცინო სექტორში

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად სენსიტიურ მონაცემთა უსაფრთხოება კიდევ უფრო დიდ გამოწვევად იქცა ჯანდაცვის სექტორში. პაციენტების პირად და ჯანმრთელობის შესახებ ჩანაწერებზე არაავტორიზებული წვდომა დიდი რისკის ქვეშ აყენებს კლინიკებს. სწორედ ამიტომ, სამედიცინო სექტორში მონაცემთა კონფიდენციალურობა ერთ-ერთ პრიორიტეტად იქცა, განსაკუთრებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის გამკაცრების შემდეგ. ბლოგში ვისაუბრებთ...
2 მაისი
BDO Digital-ისა და მაგნიტის მასშტაბური კოლაბორაცია

BDO Digital-ისა და მაგნიტის მასშტაბური კოლაბორაცია

პროცესების გაციფრულებით სუპერმარკეტების ქსელი მაგნიტი განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის ქსელური სუპერმარკეტების ავტომატიზაცია ქართულ ბაზარზე სულ უფრო მასშტაბურ სახეს იძენს. BDO Digital-მა ERP სისტემის დანერგვა სუპერმარკეტების ქსელ მაგნიტში დაიწყო, რაც კომპანიის მხრიდან ოპერაციების ეფექტურობისა და განვითარებისკენ გადადგმული უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ნაბიჯია. მაგნიტი ბაზარზე ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა, ის 350-ზე მეტი ფილიალით...
27 მარტი
მიწოდების ჯაჭვის ავტომატიზაცია საცალო ბიზნესში

მიწოდების ჯაჭვის ავტომატიზაცია საცალო ბიზნესში

მიწოდების ჯაჭვის ავტომატიზაცია სრულიად გარდაქმნის რითეილერების ბიზნეს ოპერაციებსა და მომხმარებლებთან ინტერაქციის პროცესს. საცალო ბიზნესის ციფრული ტრანსფორმაცია ერთის მხრივ, პროცესების ეფექტურობას და ოპერაციების გამარტივებას, მეორე მხრივ კი თანამშრომლებისა და მომხმარებლებისთვის დამატებით ღირებულების შექმნას გულისხმობს. სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საწყობის, დისტრიბუციის, მერჩენდაიზინგის, შესყიდვებისა და გაყიდვების სრული ციკლის...
14 მარტი
ინფოგრაფიკი – ახალი კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

ინფოგრაფიკი – ახალი კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის 1 მარტიდან ძალაში შედის განახლებული კანონი პერსონალური მონაცემების შესახებ. კანონი ვრცელდება ყველა ბიზნეს სუბიექტზე, რომელიც ჩართულია დიდი მოცულობის პირადი ინფორმაციის მოპოვებაში, შენახვასა და დამუშავებაში. დამატებით ვალდებულებებს შორის მნიშვნელოვან სიახლეს...
21 თებერვალი