fbpx
მენიუ
ISO 27 001 – ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტი

დღეს ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოებაა. ყველა დაუცველი სისტემა შეიძლება დადგეს ისეთი საფრთხის წინაშე, რომელიც ბიზნესს მნიშვნელოვან ფინანსურ და რეპუტაციულ ზიანს მიაყენებს.

ხშირად კომპანიებისთვის რთულია კიბერ ინციდენტების თავიდან არიდება   თუმცა, არსებობს რეკომენდაციები და სტანდარტები, რომლის კომპანიაში დანერგვის  შემდეგაც უმჯობესდება კიბერ გარემო და მინიმუმამდე დადის ამ ინციდენტების დადგომის ალბათობაც. კომპანიის კიბერუსაფრთხოების გარემოს გაუმჯობესება გულისხმობს როგორც ტექნიკური და ადმინისტრაციული კონტროლის მექანიზმების დანერგვას, ასევე, წვდომების კონტროლს, თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლებასა და რისკების მართვას.

უფრო კონკრეტულად კი, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციული აქტივების კონფიდენციალურობის, მთლიანობისა და  ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფის გზა კომპანიებისთვის ISO 27001 სტანდარტის დანერგვაა.  ამ ბლოგში გვინდა სწორედ ამ საერთაშორისო სტანდარტზე მოგიყვეთ.

 

რა არის ISO 27 001?

ISO 27 001 ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტი გულისხმობს კონფიდენციალური, პერსონალური ინფორმაციისა და ინტელექტუალური საკუთრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ტექნიკური, პროცედურული და ფიზიკური კონტროლების დანერგვის გზით.  სტანდარტის დანერგვა ხელს უწყობს ისეთი კორპორატიული კულტურის შექმნას ორგანიზაციაში, სადაც მენეჯმენტს  შეუძლია  უკეთ შეაფასოს კიბერ რისკები, რეალურ დროში ჰქონდეს ხედვა არსებულ გამოწვევებზე და ამავე დროს უსაფრთხოებაზე ზრუნვა გახდეს კომპანიის თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიური მუშაობის წესი. იმისათვის, რომ კომპანიამ მიიღოს ISO 27001 სერტიფიცირება,   საჭიროა დანერგვის პროცესი იყოს თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული.

 

ISO 27 001 ის დანერგვის პროცესი კომპანიაში

ISO 27001-ის დანერგვის საწყის ეტაპზე საჭიროა კომპანიაში ჩატარდეს სტანდარტთან შესაბამისობის შეფასებარის  შედეგად, კომპანიის მიერ მიღებული ინფორმაცია უსაფრთხოების დონის შესახებ საშუალებას მისცემს ბიზნესს სწორად დაგეგმოს უსაფრთხოების სტრატეგია, რათა შედეგები თანხვედრაში იყოს ბიზნეს საჭიროებებთან და მიზნებთან.  მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზის შემდეგ იწყება რისკების მართვის პროცესი. ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვა ISO 27001-ის დანერგვის ყველაზე კრიტიკული ეტაპია, რომლის ფარგლებშიც იქმნება ინფორმაციული აქტივების რეესტრი, ხდება რისკების იდენტიფიცირება,  შეფასება და მოპყრობა. რისკების შეფასების მეთოდოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს:

 • კომპანიის უსაფრთხოების მოთხოვნებს
 • რისკების მასშტაბს
 • რისკების მისაღებ დონეს

შემდეგი ეტაპი, რისკებთან მოპყრობის გეგმაა. ამ ფაზაში დგება სტრატეგია კონტროლის იმ მექანიზმების განხორციელებისთვის, რომელიც რისკების შეფასების ეტაპზე შეირჩა. რისკებთან მოპყრობის სტრატეგია დაფუძნებულია შემდეგ პრინციპებზე:

 • რისკების შემცირება
 • რისკების მიღება
 • რისკების გადატანა/დაზღვევა
 • რისკების არიდება

რისკებთან მოპყრობის სტრატეგიის შესაბამისად კომპანიაში ინერგება ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვისთვის საჭირო პოლიტიკა/პროცედურები და ეფექტური კონტროლის მექანიზმები. ეს ყველაფერი კომპანიას აძლევს საშუალებას უზრუნველყოფილი ჰქონდეთ კრიტიკული ინფორმაციული აქტივების კონფიდენციალურობა, ხელმისაწვდომობა და მთლიანობა.

 

ISO 27 001 -ის უპირატესობები თქვენი ბიზნესისთვის

ISO 27001 აუდირებადი საერთაშორისო სტანდარტია, რომელიც ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის მოთხოვნებს განსაზღვრავს. გარდა ამისა, ქვემოთ გამოვყოფთ იმ მთავარ სარგებლებს რასაც ISO 27001 ის დანერგვით მიიღებთ:

 • ტექნიკური, პროცედურული და ფიზიკური კონტროლების დანერგვის გზით შეძლებთ დაიცვათ კომპანიის კონფიდენციალური, პერსონალური ინფორმაცია და ინტელექტუალური საკუთრება.
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმები კომპანიას არიდებს იმ შესაძლო და გაუთვალისწინებელ ზარალს, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტმა, როგორებიცაა:
  • მარეგულირებლის მიერ განსაზღვრული სანქცია/ჯარიმები
  • სახელშეკრულებო ურთიერთობით განსაზღვრული ჯარიმები
  • რეპუტაციული რისკი, რაც გამოიხატება არსებული მომხმარებლებისა და ბრენდის მიმართ ნდობის დაკარგვით
 • სტანდარტის დანერგვა ხელს უწყობს თანამშრომლების ცნობიერების ზრდას ინფორმაციული უსაფრთხოების ჭრილში, რაც ეხმარება მათ იზრუნონ როგორც კორპორატიული აქტივების, ისე პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე.
 • სტანდარტის დანერგვით კომპანია აჩვენებს, რომ ითვალისწინებს საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს, რაც ზრდის სანდოობას ბრენდის მიმართ.

 

რას გთავაზობთ BDO Digital-

ნებისმიერ ბიზნესში არის რისკები, რომელიც უკავშირდება ციფრულ ტექნოლოგიებს. თუ კომპანიებს სურთ შეინარჩუნონ მომხმარებელთა სანდოობა და რეპუტაცია, საჭიროა თავდაცვისუნარიანობის მექანიზმების გაუმჯობესება.

BDO Digital-ის კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის გამორჩეული მომსახურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი სწორედ ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა, უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ჩვენი პარტნიორები კი დარწმუნებულები არიან, რომ მათი კომპანიის მონაცემები დაცულია მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად.

თუ გსურს შენი ბიზნესისთვის შექმნა დაცული კიბერ გარემო
მოგვწერეთ საკონტაქტო
ნახე მსგავსი სტატიები
ინფოგრაფიკი – ახალი კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

ინფოგრაფიკი – ახალი კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის 1 მარტიდან ძალაში შედის განახლებული კანონი პერსონალური მონაცემების შესახებ. კანონი ვრცელდება ყველა ბიზნეს სუბიექტზე, რომელიც ჩართულია დიდი მოცულობის პირადი ინფორმაციის მოპოვებაში, შენახვასა და დამუშავებაში. დამატებით ვალდებულებებს შორის მნიშვნელოვან სიახლეს...
21 თებერვალი
BDO Digital-ის 2023 წლის შეჯამება და 2024 წლის ტექნოლოგიური პროგნოზი

BDO Digital-ის 2023 წლის შეჯამება და 2024 წლის ტექნოლოგიური პროგნოზი

2023 წლის დასასრულს, მოხარულები ვართ, გაგიზიაროთ ჩვენი მოგზაურობა და მიღწევები. BDO Digital-ში, ეს იყო ინოვაციური პროექტებისა და ახალი შესაძლებლობების წელი. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ, შევქმნათ ბიზნესისთვის  დამატებითი ღირებულება, ინოვაციური ტექნოლოგიებით, სერვისებით, ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილებითა და განვითარებაზე ორიენტირებული გუნდით. გაეცანით BDO Digital-ის ინდუსტრიულ გადაწყვეტებსა და ტექნოლოგიებს ციფრული...
26 დეკემბერი
BDO USA: 2024 წლის პროგნოზები ტექ ინდუსტრიისთვის

BDO USA: 2024 წლის პროგნოზები ტექ ინდუსტრიისთვის

გასული წელი ტექ ინდუსტრიისთვის გამოწვევებით სავსე იყო - ეკონომიკური არასტაბილურობა, მაღალი ინფლაცია, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები - ამ ყველაფერმა ინდუსტრიას მიდგომების გადახედვა აიძულა. გამოწვევების მიუხედავად, გასაოცარი წინსვლაც ვნახეთ, განსაკუთრებით გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის (AI) მიმართულებით, რომელმაც ახალo ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. ცხადია, ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ბიზნესისთვის ახალი...
25 დეკემბერი
ოქტომბერი – კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების თვე

ოქტომბერი – კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების თვე

ციფრული ინოვაციების მუდმივად განვითარებად ლანდშაფტში, ფსონები არასოდეს ყოფილა იმაზე მაღალი, ვიდრე ახლა, როდესაც საქმე სენსიტიური ინფორმაციის დაცვას ეხება. ოქტომბერს უფრო მეტი მოაქვს, ვიდრე უბრალოდ შემოდგომის განწყობა; ეს ასევე არის თვე, რომელიც ეძღვნება კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლებას. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კიბერუსაფრთხოების ინფორმირებულობის თვეში. რატომ ოქტომბერი? ახლა,...
9 ოქტომბერი