fbpx
მენიუ
პროცესების ოპტიმიზაცია

პროცესების ოპტიმიზაცია

მინიმუმამდე დაიყვანეთ ყველა დანაკარგი, რომელიც აფერხებს და არაეფექტურს ხდის თქვენი კომპანიის საქმიანობას

ბიზნეს პროცესების აღწერა და დოკუმენტირება

პროცესების ოპტიმიზაცია კომპანიაში არსებული პროცესების შესწავლითა და აღწერით იწყება. პროცესების ოპტიმიზაციის გუნდი სწავლობს კომპანიისთვის ღირებულების მომტან/ პრობლემატურ პროცესებს და აოპტიმიზებს ბიზნეს სტრატეგიის შესაბამისად.

 • ორგანიზაციული სტრუქტურის შესწავლა– ვეცნობით კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურას, ძირითადი ბიზნეს ერთეულების აღწერილობებსა და პროცესებს.
 • გასაუბრება კომპანიის თანამშრომლებთან – ვხვდებით სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს, რომლებიც აქრიურად არიან ჩართული ძირითად ბიზნეს პროცესებში. ინტერვიუების შედეგად ვიღებთ დეტალურ ინფორმაციას პრობლემატური საკითხების და პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების შესახებ.
 • პროცესების აღწერა – აღვწერთ კომპანიაში არსებულ პროცესებს (“as is” ) მასში ჩართული თანამშრომლების მონაწილეობით. რეკომენდაციებზე დაყრდნობით ვადგენთ სამომავლო პროცესის (“to be”) მონახაზს.
 •  პროცესების ვიზუალიზაცია – flow chart-ების მეშვეობით ნაბიჯ-ნაბიჯ აღვწერთ პროცესის თითოეულ აქტივობას, რაც გვეხმარება აღმოვაჩინოთ განმეორებითი ქმედებები, ლოდინი, ჭარბწარმოება და ა.შ. კონკრეტული პროცესის აღწერილობებში.
 ბიზნეს პროცესების აღწერა და
პროცესების ანალიზი VSM-ის (value stream mapping)
პროცესების ანალიზი VSM-ის (value stream mapping) მეთოდოლოგიით

BDO digital -ის მიდგომა პროცესების ოპტიმიზაციისათვის ეყრდნობა საერთაშორისოდ აღიარებულ საუკეთესო პრაქტიკას Value Stream Mapping, რომელსაც  ასევე აქტიურად გამოიყენებენ ლინ მენეჯმენტში. VSM -ის მიდგომის მთავარი მიზნებია:

 • ბიზნეს პროცესის ვიზუალიზაცია, რომელიც წარმოაჩენს პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვან პარამეტრებს (KPI);
 • VSM უზრუნველყოფს პროცესის წარმოჩენას ნაბიჯ-ნაბიჯ, რაც საშუალებას მოგვცემს აღმოვაჩინოთ განმეორებითი ქმედებები, ლოდინის, ჭარბწარმოების და ა.შ. დაყრდნობილ პროცესის აღწერილობებში;
 • საშუალებას გვაძლებს სწრაფად დავინახოთ პროცესში გაუმჯობესების შესაძლებლობები;
 • მკაფიოდ დავანახოთ გუნდის წევრებს (პროცესში ჩართულ პირებს) როგორი იქნება პროცესი დანაკარგების აღმოფხვრის შედეგად
პროცესების ანალიზი VSM-ის (value stream mapping)
 გაიგე როგორ დაიყვანოთ მინიმუმადე კომპანიის ყველა დანაკარგი
გაიგე როგორ დაიყვანოთ მინიმუმადე კომპანიის ყველა დანაკარგი
პროცესის მომზადდება ავტომატიზაციისთვის

VSM უზრუნველყოფს პროცესის წარმოჩენას ნაბიჯ-ნაბიჯ, რაც საშუალებას მოგვცემთ აღმოაჩინოთ განმეორებითი ქმედებები, ლოდინი, ჭარბწარმოება და ა.შ. დაყრდნობილ პროცესის აღწერილობებში.

 • შევიმუშავებთ რეკომენდაციებს პროცესიდან ფუჭი დანაკარგების აღმოფხვრასთან/ რედიზაინთან დაკავშირებით, რომლებიც შეთანხმებული იქმნება სამუშაო გუნდთან ერთად.
 • აღწერთ პროცესებს („to be”) flow chart-ების მეშვეობით. განვსაზღვრავთ პროცესის თითოეულ ნაბიჯზე თუ რა დრო დაიხარჯება, რაც ჯამში მოგვცემს საშუალებას დავთვალოთ გაუმჯობესების პროცენტი მთლიანი პროცესის ციკლის გაზომვით ;
 • რეკომენდაციებზე დაფუძნებით ავაგებთ ახალ ოპტიმიზირებული პროცესების აღწერილობებს: Process flow chart-ებს, რომლისთვისაც ასევე გამოვიყენებთ BPM ინსტრუმენტს – Microsoft Visio-ს.
 პროცესის მომზადდება
პროცესების ეფექტურობის
პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესება

პროცესების ოპტიმიზაციის გუნდის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შედეგად

 • პროცესები მიმდინარეობს გაცილებით სწრაფად და ეფექტურად
 • მცირდება შეცდომების რაოდენობა
 • იზრდება კონტროლის მექანიზმის ხარისხი
 • ინერგება პროცესებზე ორიენტირებული მიდგომა
პროცესების ეფექტურობის

ირმა სხვადასხვა წამყვან პოზიციაზე მუშაობდა, მათ შორის იყო ლინ ტრანსფორმაციის კოორდინატორი, IT პორტფოლიოს მენეჯერი და ეჯაილ ქოუჩი. საქართველოში დანერგა ლინ მენეჯმენტი საკონსულტაციო კომპანია Mckinsey & co- სთან და ადგილობრივ გუნდთან ერთად, როგორც ფრონტ ოფისში ასევე ბექ ოფისში.

ირმა ბერძენიშვილი

 • IBerdzenishvili@bdo.ge
 • +995 32 254 58 45
 • Linkedin
 • გაეცანი ტრენდებს და სიახლეებს