fbpx
მენიუ
5 ტექნოლოგიური ტრენდი 2021 წელს

ავტომატიზაცია, ქლაუდ ტექნოლოგია, AI ინჟინერია, კიბერუსაფრთხოება  და მრავალი სხვა – ეს ის ტრენდებია, რომლებიც წამყვან როლს შეასრულებენ 2021 წლის ტექნოლოგიურ სცენაზე. ამ პროგნოზს მსოფლიოს წამყვანი კვლევითი საკონსულტაციო კომპანია Gartner-ი აკეთებს.

2020-მა წელმა და განვითარებულმა მოვლენებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ტექნოლოგიური განვითარების აჩქარებაში. გამოიკვეთა თემებიც, რომლის ირგვლივაც ერთიანდება ტექნოლოგიური ტრენდები. გართნერის კვლევის მიხედვით, ეს თემებია:

  • ადამიანის ცენტრალური როლი
  • ადგილმდებარეობისგან დამოუკიდებლობა
  • მდგრადობა

ტექნოლოგიები, რომელიც მსოფლიოს წამყვან კომპანიებსა და ინდუსტრიებში უკვე მუშაობს ან ნელ-ნელა იკიდებს ფეხს, აქტუალურია საქართველოშიც. ამ ბლოგში გამოვყავით რამდენიმე ტექნოლოგიურ ტრენდი, რომელიც ქართული ბაზრისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია და რომელსაც კომპანიებმა ყურადღება უნდა დაუთმონ 2021 წელს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 ავტომატიზაცია – თუ ორგანიზაციაში რაიმეს ავტომატიზაცია შეიძლება, სჯობს ამაზე მუშაობა უკვე დაიწყოთ. ეს ტრენდი განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციებისთვის არის საყურადღებო, რომლებიც მოძველებული ბიზნეს პროცესების გამო, მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ 2020 წელს – ვერ შეძლეს სწრაფი რეაგირება და ცვლილებებისთვის ფეხის აწყობა. მათ შორის, კომპანიებისთვის მწვავედ დადგა მიწოდების ჯაჭვის (Supply Chain) გამართვის, საწარმოო რესურსების დაგეგმვისა (ERP) და საწყობის მართვის სისტემების (WMS) დანერგვის საკითხი. ორგანიზაციები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ფიქრობენ ავტომატიზაციაზე, ჩამორჩებიან კონკურენტებს და სამომავლოდ დგება მათი ბაზრიდან გაქრობის საფრთხეც.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2 კიბერუსაფრთხოება – დღეს არსებული გარემო ორგანიზაციებისგან სულ უფრო მეტ გაციფრულებას მოითხოვს, შესაბამისად, ნებისმიერი ზომის ბიზნესისთვის პრიორიტეტული გახდა ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოება. კომპანიის კიბერუსაფრთხოების გარემოს გაუმჯობესება გულისხმობს როგორც ტექნიკური კონტროლის მექანიზმების დანერგვას, ასევე, წვდომების კონტროლს, ფორმალიზებულ პროცესებს, თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლებასა და ქცევის ცვლილებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კიბერ ინციდენტის დადგომამ შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის ბიზნეს პროცესის მნიშვნელოვანი შეფერხება – სისტემებისა და მონაცემების დაზიანება და ისეთ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შეფერხება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნივშენლოვანია კომპანიისათვის (საბუღალტრო ბაზა, საოპერაციო პროგრამა, ვებ-გვერდი და სხვა მრავალი). გარდა საოპერაციო პროცესში შეფერხებისა, კომპანიამ შეიძლება მიიღოს როგორც რეპუტაციული ისე ფინანსური ზიანი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#3 RPA პროცესების რობოტიზაციაRPA (Robotic process automation) არის ტექნოლოგია, რომელიც კომპანიებს საშუალებას აძლევს თანამშრომლები რუტინული საქმისგან გამოათავისუფლონ.  RPA-ის დანერგვით, თანამშრომლებს ყოველდღიური სამუშაოში დახარჯული დროის 40% უთავისუფლდებათ, რაც ამ რესურსის უფრო ეფექტიანი გამოყენების საშუალებას იძლევა. გარდა იმისა, რომ თანამშრომლები მოსაწყენ, რუტინულ საქმეს ჩამოშორდებიან, მცირდება ადამიანური შეცდომების რისკი – რობოტები შეცდომებს არ უშვებენ. ამავე დროს, იზრდება თანამშრომელთა მოტივაცია და პროდუქტიულობა, რადგან ისინი მეტ დროს დაუთმობენ მათთვის საინტერესო საქმიანობას და თვითგანვითარებას.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4 მონაცემებით მართული ბიზნესი – გაციფრულების პარალელურად კომპანიებში მონაცემების დაგროვების წყაროები კიდევ უფრო მრავალფეროვანი ხდება. სააღრიცხვო სისტემები, მომხმარებელთა მართვის პლატფორმები, ვებ გვერდი, ელკომერციის პლატფორმა – თითოეული მათგანი მონაცემთა დაგროვების წყაროა. თანამედროვე ტექნოლოგიები უკვე საშუალებას გვაძლევს ამ წყაროებიდან დაგროვილ მონაცემებს თავი მოვუყაროთ, სწორად შევინახოთ, გავაანალიზოთ და უფრო ღრმად შევისწავლოთ კომპანიაში თუ ბაზარზე მიმდინარე მოვლენები – დავინახოთ „დიდი სურათიც“ და უმცირესი დეტალებიც.

მონაცემებით მართული ორგანიზაციის გამორჩეული მახასიათებელია მონაცემების დამუშავება და ვიზუალიზაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებით. კომპანიები აქტიურად იწყებენ ბიზნეს ანალიტიკის ინსტრუმენტის (BI systems) გამოყენებას განვითარებისა და კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#5 ქლაუდ ტექნოლოგიაქლაუდ ტექნოლოგია ახალი ნამდვილად არ არის, თუმცა 2020 წელს, ადგილმდებარეობისგან დამოუკიდებლობის საჭიროებამ, ქლაუდის უპირატესობები და აუცილებლობა კომპანიებს კიდევ ერთხელ შეახსენა. Covid 19-მა თანამშრომლების, კლიენტების, მომმარაგებლების ფიზიკური მდებარეობა შეცვალა.

გარდა ადგილმდებარეობისგან დამოუკიდებლობისა, ქლაუდის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ხარჯთეფექტურობაა – მცირდება დამოკიდებულება სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე და მასთან დაკავშირებულ მხარდამჭერ საქმიანობაზე (ფიზიკური უსაფრთხოება, სერვერული მოწყობა, სარეზერვო სასერვერო ინფრასტრუქტურა და ა.შ.). ასევე, მარტივდება ინფორმაციის გაზიარებისა და კოლაბორაციის პროცესი.

ციფრული ტრანსფორმაცია
თუ გსურთ ფეხი აუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ტრენდებს
დაგვიტოვეთ საკონტაქტო
გამოიწერე მსგავსი სიახლეები
ნახე მსგავსი სტატიები
BDO USA: 2024 წლის პროგნოზები ტექ ინდუსტრიისთვის

BDO USA: 2024 წლის პროგნოზები ტექ ინდუსტრიისთვის

გასული წელი ტექ ინდუსტრიისთვის გამოწვევებით სავსე იყო - ეკონომიკური არასტაბილურობა, მაღალი ინფლაცია, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები - ამ ყველაფერმა ინდუსტრიას მიდგომების გადახედვა აიძულა. გამოწვევების მიუხედავად, გასაოცარი წინსვლაც ვნახეთ, განსაკუთრებით გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის (AI) მიმართულებით, რომელმაც ახალo ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. ცხადია, ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ბიზნესისთვის ახალი...
25 დეკემბერი
რეპორტი: Techtonic States

რეპორტი: Techtonic States

ბიზნეს ლიდერების 84% ამბობს, რომ ტექნოლოგიებისადმი საზრიანი მიდგომა, დანერგვა და ადაპტაცია გადაწყვეტს ბიზნესის წარმატებას დღევანდელ, მუდმივად ცვალებად და გამოწვევებით სავსე ბიზნეს სამყაროში. „Techtonic States“– (ტექტონიკური სახელმწიფოები) არის BDO Digital-ის მიერ ჩატარებული ინოვაციური საავტორო კვლევა, რომელიც განიხილავს ოთხი განსხვავებული სამყაროს არსებობის სცენარს 2026 წლისთვის და მათ...
19 დეკემბერი
კიბერ, ინფორმაციული და IT აუდიტის აუთსორსინგი

კიბერ, ინფორმაციული და IT აუდიტის აუთსორსინგი

„ბიზნესი ვალდებულია მოძებნოს წარმოების ყველაზე ეფექტური საშუალება.“ - უორენ ბაფეტი. აუთსორსინგი სწორედ ის ტერმინია, რომელიც გულისხმობს ისეთი სამუშაო ძალის პოვნას, რომელსაც შეუძლია აწარმოოს პროდუქტი ან სერვისი, ნაკლები დანახარჯით, ნაკლებ დროში. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ ერთი და იგივე სამუშაო შეასრულოს ბევრად უფრო ეფექტიანად და ეფექტურად.  საუკუნეებია...
12 სექტემბერი
AI და ეთიკა: ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გამოყენების სახელმძღვანელო

AI და ეთიკა: ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გამოყენების სახელმძღვანელო

 AI და ეთიკა: ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გამოყენების სახელმძღვანელო ხელოვნურმა ინტელექტი (AI), დღეს, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელოვნური ინტელექტი ფლობს პოტენციალს, ხელი შეუწყოს ინოვაციებსა და  ეკონომიკურ ზრდას, მის გამოყენება/დანერგვასთან დაკავშირებული ეთიკური საკითხები დღის წესრიგში დგება. გამოწვევა მდგომარეობს ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალის ათვისებაში,...
25 აგვისტო