fbpx
მენიუ
Singu FM - შენობების შიდა მეურნეობის მართვის გადაწყვეტილება

Singu FM - შენობების შიდა მეურნეობის მართვის გადაწყვეტილება

ოფისებში, სავაჭრო ცენტრებში, კლინიკებში, სასტუმროებში და უძრავი ქონების სხვადასხვა ობიექტებში ტექნიკური და დასუფთავების პროცესების მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტი.

ძირითადი სარგებლები
შემცირებული ხარჯები
შემცირებული ხარჯები

დროულად ჩატარებული გეგმიური სამუშაოები ზრდის აქტივების სიცოცხლის ხანგრძლივობას  და ამცირებს მათ შეკეთებაზე გაწეულ ხარჯებს.

სწრაფი რეაგირება
სწრაფი რეაგირება

შიდა/გარე ტექნიკური სტაფისა და თანამშრომლების ერთ სივრცეში კომუნიკაციით იზოგება ხარვეზების აღმოფხვრაზე დახარჯული დრო.

კმაყოფილი მომხმარებელი
კმაყოფილი მომხმარებელი

შენობის გამართული ფუნქციონირების შედეგად, კლიენტები დროულ და ხარისხიან მომსახურებას იღებენ.

უძრავი ქონების მართვის ტრანსფორმაცია
დავალებების მართვა
დავალებების მართვა

პროგრამაში შესაძლებელია აქტივებთან დაკავშირებული ან სხვა მოულოდნელი ხარვეზების დაფიქსირება, რომელიც შემდეგ შესასრულებლად გადაეცემა წინასწარ განსაზღვრულ პასუხისმგებელ პირს, დეპარტამენტს ან გარე მომსახურე კომპანიას. აპლიკაციის მეშვეობით მარტივად კონტროლდება პრობლემის მიმდინარე სტატუსი, შესრულების ვადები, ასევე იცვლება ინფორმაცია პრობლემის დამფიქსირებელს და შემსრულებელს შორის. პროცესს კიდევ უფრო ეფექტიანს ხდის მობილური აპლიკაციის გამოყენების, ფოტოების მიბმის და შესრულებული სამუშაოს დადასტურების შესაძლებლობები. მენეჯმენტს თავის მხრივ აქვს შესაძლებლობა გააანალიზოს ტექნიკური გუნდის მუშაობის ეფექტიანობა და აღმოაჩინოს პრობლემური ადგილები შენობაში.

გაიგე მეტი Singu FM-ის შესახებ
გეგმიური სამუშაოები
გეგმიური სამუშაოები

აქტივების უმეტესობას გამართული მუშაობისთვის ესაჭიროება პერიოდული შემოწმება/მოვლა. შემოწმების ციკლების პროგრამაში გაწერით, ვაკონტროლებთ სამუშაოების შესრულების დროულობას. ტექნიკურმა სამსახურმა/მომსახურე კომპანიამ ზუსტად იცის როდის, სად და რა სამუშაო უნდა ჩაატაროს. შედეგად, გეგმიური მოვლის პროცესი ხდება უფრო სისტემატიური, რაც დადებითად აისახება აქტივების სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე და მათ დაუგეგმავ რემონტზე გასაწევ ხარჯებზე.

გაიგე მეტი Singu FM-ის შესახებ
აქტივების კონტროლი
აქტივების კონტროლი

Singu FM-ის აქტივების მართვის მოდულში თავს იყრის შენობაში არსებული გრძელვადიანი აქტივების სრული ბაზა. თითოეულ აქტივს გაეწერება შესაბამისი მახასიათებლები, ადგილმდებარეობა, პასუხისმგებელი პირი. ასევე, ებმევა სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაცია, მათ შორის საგარანტიო პირობების ამსახველი დოკუმენტები და გეგმიურ მოვლასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები. შედეგად, მარტივდება დოკუმენტების და ინფორმაციის ბაზის გაზიარება თანამშრომლებს შორის, რაც თავიდან გვარიდებს შეცდომებსა და ინფორმაციის მოძიებაზე დროის ხარჯვას.

გაიგე მეტი Singu FM-ის შესახებ
მომხმარებლის პორტალი
მომხმარებლის პორტალი

კომერციული ფართების გამქირავებელ კომპანიებს Singu FM სთავაზობს სივრცეს მოიჯარეებთან კომუნიკაციისთვის. სისტემაში არსებობს სიახლეების პორტალი, სადაც შეგვიძლია, გავუზიაროთ ინფორმაცია ყველა მოიჯარეს. ასევე, ჩავატაროთ გამოკითხვები და გავიგოთ დამკვეთების კმაყოფილების დონე ან მოვისმინოთ მათი მოსაზრება კონკრეტულ საკითხზე. გარდა ამისა, მოიჯარეებს საშუალება აქვთ თავად დაუფიქსირონ შენობის ტექნიკურ გუნდს დავალებები და ხარვეზების შესახებ ინფორმაცია, შემდეგ კი ადევნონ თვალი მათი დავალებების შესრულების პროცესს. შედეგად, მოიჯარეებთან კომუნიკაცია ხდება უფრო მარტივი, მათი პრობლემები კი უფრო ოპერატიულად წყდება, რაც მატ კმაყოფილებაზე დადებითად აისახება.

გაიგე მეტი Singu FM-ის შესახებ
ხარჯების კონტროლი
ხარჯების კონტროლი

Singu FM ეხმარება მომხმარებლებს აქტივების მოვლაზე გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციაში. სისტემაში გაიწერება წლიური ბიუჯეტი აქტივის როგორც გეგმიური მოვლისთვის, ისე არაგეგმიური რემონტისთვის. ხარჯების დაფიქსირების შემდეგ შესაძლებელია ვნახოთ გეგმა-ფაქტიური შედარება. ამასთან, სისტემას აქვს ხარჯების დადასტურების პროცედურის აწყობის შესაძლებლობა. დადასტურების პროცესი აწყობადია ყოველი ტიპის ხარჯისა თუ აქტივისთვის და შედეგად, თავს გვარიდებს დაუგეგმავი და არაგამართლებული ხარჯების გაწევას.

გაიგე მეტი Singu FM-ის შესახებ
ანალიტიკა და ვიზუალიზაცია
ანალიტიკა და ვიზუალიზაცია

Singu FM-ს მოყვება სხვადასხვა ტიპის და ვიზუალის მქონე ანგარიშგებები და დეშბორდები. ტექნიკური ჯგუფის ხელმძრვანელებს და ტოპ მენეჯმენტს საშუალება აქვს მარტივად გააანალიზონ ყველაზე ხარჯიანი აქტივები, ტექნიკური გუნდის მუშაობის ეფექტურობა, დაქირავებული კომპანიების მომსახურების ხარისხი და მოიჯარეების კმაყოფილება.

გაიგე მეტი Singu FM-ის შესახებ
ჩაგვინიშნე შეხვედრა და გაიგე მეტი შენობების შიდა მეურნეობის მართვის გადაწყვეტილების შესახებ
ჩაგვინიშნე შეხვედრა და გაიგე მეტი შენობების შიდა მეურნეობის მართვის გადაწყვეტილების შესახებ
გაეცანი სფეროში მიმდინარე სიახლეებსა და ტრენდებს